Ποιοί Είμαστε


Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 από τον Ευάγγελο Τσόγη, ο οποίος διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σε πολλές και γνωστές επιχειρήσεις της Ελληνικής αγοράς, και μία ομάδα προσεκτικά επιλεγμένων συνεργατών του. Εξ’αρχής η δέσμευση και προσήλωση της Ε-conomy  στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, που σαν γνώμονα έχουν να προσθέτουν αξία στους πελάτες της, αποτέλεσε ένα από τα ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της. H σημαντικά ανεπτυγμένη τεχνογνωσία της αποσκοπεί στην παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων τομέων. 

Η εταιρεία στηρίζεται στο έμπειρο προσωπικό με το οποίο στελεχώνεται, πλούσιο σε γνώσεις και εμπειρία με αναγνωρισμένες Ελληνικές και διεθνείς σπουδές καθώς και σε μία πλειάδα τακτικών  εξωτερικών συνεργατών.


Οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας είναι επαγγελματίες με άμεση και βαθιά γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και σημαντική εμπειρία στην Ελλάδα και διεθνώς.  Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη η Ε-conomy χρησιμοποιεί τους πιο κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες με την ανάλογη εξειδίκευση. Aυτή η εξειδίκευση έχει ως αποτέλεσμα την σε βάθος γνώση των ιδιαιτεροτήτων, καθώς και των τελευταίων εξελίξεων σε κάθε έναν από τους τομείς και κλάδους της αγοράς και παρέχει περισσότερη ανταγωνιστικότητα στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.