Πελατολόγιο


Η Ε-conomy πλέον έχει ένα ευρύ πελατολόγιο από μεγάλες επιχειρήσεις όπως:

  • Τραπεζικούς ομίλους,
  • Ελληνικές εταιρείες με διεθνή  παρουσία,
  • Πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά,
  • Αλυσίδες λιανικού εμπορίου,
  • Βιομηχανίες,
  • Οργανισμούς του Δημόσιου τομέα,
  • καθώς και πληθώρα μικρομεσαίων εταιρειών.