Σύμβουλοι Οικονομικών & Λογιστικών ΕφαρμογώνΣχετικά με εμάς

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 από τον Ευάγγελο Τσόγη, ο οποίος διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σε πολλές και γνωστές επιχειρήσεις της Ελληνικής αγοράς, και μία ομάδα προσεκτικά επιλεγμένων συνεργατών του. Εξ’αρχής η δέσμευση και προσήλωση της Ε-conomy στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, που σαν γνώμονα έχουν να προσθέτουν αξία στους πελάτες της, αποτέλεσε ένα από τα ισχυρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της. H σημαντικά ανεπτυγμένη τεχνογνωσία της αποσκοπεί στην παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων τομέων.

Η εταιρεία στηρίζεται στο έμπειρο προσωπικό με το οποίο στελεχώνεται, πλούσιο σε γνώσεις και εμπειρία με αναγνωρισμένες Ελληνικές και διεθνείς σπουδές καθώς και σε μία πλειάδα τακτικών εξωτερικών συνεργατών.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας είναι επαγγελματίες με άμεση και βαθιά γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και σημαντική εμπειρία στην Ελλάδα και διεθνώς. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη η Ε-conomy χρησιμοποιεί τους πιο κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες με την ανάλογη εξειδίκευση. Aυτή η εξειδίκευση έχει ως αποτέλεσμα την σε βάθος γνώση των ιδιαιτεροτήτων, καθώς και των τελευταίων εξελίξεων σε κάθε έναν από τους τομείς και κλάδους της αγοράς και παρέχει περισσότερη ανταγωνιστικότητα στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Για τις ανάγκες της επιχείρησής σας gr

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Η E-conomy παρέχει μια ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα όπως:

Φοροτεχνικά
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Μελέτες Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων
Αναπτυξιακοί Νόμοι
Θέματα Φορολογικών Ελέγχων
Εκκαθαρίσεις εταιρειών
Εξαγορές/Συγχωνεύσεις
Πωλήσεις εταιρειών/αποσχίσεις κλάδων
Αποτιμήσεις εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων
Αναχρηματοδοτήσεις δανείων
Εξεύρεση ιδίων και δανειακών κεφαλαίων
Επιχειρηματικά σχέδια
Εποπτεία – Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων
Οργάνωση Τμήματος Προσωπικού
Product screenshot

Το πελατολόγιό μας

Η Ε-conomy πλέον έχει ένα ευρύ πελατολόγιο από μεγάλες επιχειρήσεις όπως

Τραπεζικούς ομίλους
Ελληνικές εταιρείες με διεθνή παρουσία,
Πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά
Αλυσίδες λιανικού εμπορίου
Βιομηχανίες
Οργανισμούς του Δημόσιου τομέα
Πληθώρα μικρομεσαίων εταιρειών

Μερικοί από αυτούς που μας εμπιστεύονται

TransistorReformTupleSavvyCalStatamic